Menu

2 April

Birleşik Krallık Yeşil Finans Görev Gücü’nden yeni rapor

Birleşik Krallık hükümeti daha önce Kasım 2017’de “Oluşum Şartları” dokümanı ile “Yeşil Finans Görev Gücü” (Green Finance Taskforce)’nün kurulduğu açıklamıştı. Hükümetin, Görev Gücü’nü oluşturmadaki amacı, Birleşik Krallık’ın “Endüstriyel Stratejisi” ile “Temiz Büyüme Stratejisi”ne uygun şekilde gerekli yatırımın sağlanması; uluslararası bağlamda temiz yatırımda Birleşik Krallık’ın liderliğinin daha ileriye taşınması ve hızla büyüyen bu alanda Birleşik Krallık’ta özel sektör adına fırsatların en üst düzeye taşınmasına yardımcı olunması olarak belirlenmişti.

Oluşum Şartları’nda, hükümetin Görev Gücü’nden altı ay içinde bir rapor hazırlayarak belirlenen hedefler doğrultusunda güçlü ve pratik politika önerileri hazırlamasını öngörülmüştü. Bu doğrultuda Görev Gücü, 2018 Mart ayında “Yeşil Finansın İvmelendirilmesi” raporunu yayımladı. Raporda, Birleşik Krallık’ta yeşil finans hareketinin yeniden harekete geçirilmesi adına aşağıdaki on ana başlık altında otuz öneri paylaşılıyor:

1. Birleşik Krallık yeşil finans etkinliklerinin ortak bir marka altında toplanılarak yeniden harekete geçirilmesi,
2. Gelişmiş veri ve çözümlemelerle iklimsel risk yönetimini geliştirilmesi,
3. İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerilerinin uygulanması,
4. Yeşil borç verme ürünlerinde talep ve arzın geliştirilmesi,
5. Yaratıcı temiz teknolojilere olan yatırımın arttırılması,
6. Yatırımcıların rol ve sorumluluklarının daha belirgin hale getirilmesi,
7. Bir devlet yeşil tahvili arz edilmesi,
8. Yeşil altyapı projeleri oluşturulması,
9. Yerel aktörleri destekleyerek kapsayıcı bir refah ortamının teşvik edilmesi,
10. Yeşil finansman gündemine dirençliliğin (resilience) entegre edilmesi

Rapora bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

SHARE: