Menu

18 December

Paris Pledge For Action’a Siz de Destek Olun!

S360 olarak bizim de imzacısı olduğumuz Paris Pledge for Action, sivil toplumun, COP21 sonunda Paris İklim Anlaşması’nın kabulü sonrası iklim değişikliğiyle mücadeleyi benimseyip uygulaması açısından eşsiz bir fırsat. Şehir idareleri, bölgesel idareler, işletmeler, yatırımcılar, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve toplumun her kesiminden diğer imzacılar Paris Anlaşması’na dahil olarak küresel sıcaklık artışının 2 Santigrat derecenin altında tutulmasında üzerlerine düşeni yapmayı, bunu gerçekleştirmek adına anlaşmanın yürürlüğe gireceği 2020 yılını beklemeden gerek bireysel gerek işbirliği halinde iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini tersine çevirecek somut adımlar atmayı vadediyorlar. 2 derecelik sınırın küresel bir anlaşmayla güvence altına alınması hedefe ulaşılması açısından önemli bir aşama kaydedildiği anlamına geliyor. Sivil toplum örgütleri Paris Pledge for Action’la taahhütlerin yerine getirileceğine ve hatta hedeflerin ileriye taşınacağına dair güvenilir, tutarlı ve açık bir mesaj vermiş oldular fakat STK’larla birlikte tüm sivil aktörlerin bu harekete katılmasının önemi büyük. 

COP21’e başkanlık yapan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius tüm sivil aktörleri Paris Pledge for Action’a katılarak, iklim hareketine olan desteklerini göstermeye çağırdı. Şimdiden 400 iş, 150 şehir ve bölge, 11 trilyon USD değerinde mal varlığı olan yatırımcılar imzalarını attılar bile. Harekete ilk katılanlar arasında Acciona, Allianz, Mars, Kellogg’s, Tata Group, Unilever gibi şirketler;  Lloyd’s ve Aviva gibi yatırımcılar; New York, Hong Kong, Rio De Janeiro gibi megaşehirler var. Katılım, siyasi ve sivil tüm aktörlerin 2015’te doğru yolda olduklarının sinyalini veriyor. 

Paris Pledge for Action iklim değişikliğiyle mücadelede bugüne kadar  iş dünyası, yatırımcılar ve yerel yönetimler tarafından yapılanların ötesinde bir adım. İklim dostu bir ekonomi yaratılmasına ve karbon salımlarının düşürülmesine büyüyen desteğe karşılık gelen siyasi bir yansıma. Sonuçta emisyonların azaltılmasına yönelik alınan sıkı önlemlerin iklim değişikliği risklerini azaltmakla kalmayıp, büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı artıracağı bir gerçek. S360 olarak biz de bu hareketin bir parçasıyız ve anlaşmada da vurgulandığı gibi iklim değişikliği ile mücadelede ortak hareket etmenin önemi büyük: tüm taraflar emisyon azaltımı konusunda 2020 sonrası için yükümlülüklerini kabul etmişken tüm sivil aktörlere üzerlerine düşen sorumlulukları alma imkanı sunan harekete katılım çağrısını tekrarlıyoruz.

SHARE: