Menu

10 August

“Ulusal SKH’nin Uygulanmasının Hızlandırılması” raporu yayımlandı

BM Global Compact Forum’da yayımlanan “Ulusal SKH’nin Uygulanmasının Hızlandırılması” raporunda, mevcut durum ile 2030’da olmak istenen yer arasındaki boşluğun kapatılması için Global Compact Yerel Ağların hareketlenmesi ve iş birliğini hızlandırılması için nasıl katkı sağlayabileceğine odaklanılıyor. Raporda 30’un üzerinde ülkeden örnekler yer alıyor.
Rapor beş ana bölümden oluşuyor:
1- Farkındalık arttırmak, iş dünyasının SKH risk ve fırsatlarını anlamalarına katkı sağlamak
2- Kapasite oluşturmak, SKH’ne prensip bazlı yaklaşımı hâkim kılmak
3- Liderlik sağlamak, iyi faaliyetlerle örnek oluşturmak
4- Politika-diyaloğu, ulusal “SKH sorumlu” faaliyetlere ilgiyi sağlamak
5- Çok paydaşlı ortaklıklar, iş birliği ve kolektif hareketleri teşvik etmek
Raporda özet olarak verilen mesajlar şu şekilde:
Değişim yerel olarak gerçekleşir. Esas olarak ulusal pazarlarda iş yapan KOBİ’ler, dünya genelindeki şirketlerin %95’ini oluşturuyor ve istihdamın da çoğunluğunu sağlıyor. Büyük çok uluslu şirketler de bağlı ortaklıklar ve yerel işler üzerindeki etkileri nedeniyle, yerel sorunlara ve bağlamlara uyum sağlamak durumundalar. Yerel ve ulusal seviyede, ortaklıklar kurulmalı, projeler gerçekleştirilmesi ve yeni çözümler uygulamaya geçirilmelidir.
BM Global Compact “Yerel Faaliyetlerle Küresel Hedefler Gerçekleştirmek girişimi” (Making Global Goals Local Business Initiative) ile sürdürülebilir iş için gerçek bir küresel hareket kurmayı hedefliyor. 69 Global Compact Yerel Ağı, bu hedefin başarılmasının temelini oluşturuyor. Yerel ağlar, farklı dil ve kültürlerde 9.000 iş ve 3.000 iş dünyası dışında katılımcı ile yakın çalışmalar yürüyüyor ve bu sayıları her geçen gün arttırıyor.
Son bir yılda Yerel Ağlar, farkındalık arttırmak ve kapasite geliştirmek amaçlı 1.500’den fazla workshop ve etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerde 14.000’in üzerinde şirket ve kamu-özel ortaklığındaki 4.000 şirketle doğrudan iletişim kuruldu.

SHARE: