Menu

14 May

ILG’den, AB Sürdürülebilir Finans Eylem Planı’na destek

Cambridge Üniversitesi Sürdürülebilirlik Liderliği Enstitüsü (CISL) tarafından düzenlenen toplantıda, Küresel CEO' ve CIO ağı “Yatırım Liderleri Grubu” (The Investment Leaders Group - ILG), AB Komisyonu'nun Euro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile bir araya gelerek, AB Sürdürülebilir Finans Eylem Planı (EU Action Plan on Sustainable Finance)’na desteklerini sundu.

Toplantı, değeri toplamda 12 trilyon doları aşan varlığı kontrol eden piyasa liderlerinin, konu ile ilgili deneyimlerini anlatmaları için önemli bir fırsat oldu. Toplantıda, Komisyon’un Sürdürülebilir Finans Eylem Planı’nın üç temel hedefi ele alındı:

• Sermaye akışını sürdürülebilir varlıklara yönlendirmek;
• ÇSY riskleri finansal karar süreçlerine dahil etmek;
• Şeffaflık ve uzun dönemselliği arttırmak.

ILG liderleri aynı zamanda, özel sektörün, AB finans kuruluşlarının finansal sistemde sürdürülebilirliği hızlı ve etkin bir şekilde yaygınlaştırması için nasıl destekleyebileceğinin üzerinde durdu.

Toplantı kapsamında başkan yardımcısı Dombrovskis’e iletilen analizler arasında çevresel risklerin hem portföy hem de finans sektörü için finansal etkileri olması bulunuyor. ILG, şu anda bir fonun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı çevresel ve sosyal temalar üzerindeki etkisini hesaplamak için bir metodoloji üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

SHARE: