Menu

21 August

Fortune Dünyayı Değiştirenler Listesinin Liderleri Ortak Değer Yaratan Şirketler

Fortune dergisi ve Türkiye ortağı olduğumuz Shared Value Initiative ile beraber hazırladığı Change the World listesiyle “kurumsal bir devrimin eşiğinde miyiz?” diye soruyor. Gittikçe daha fazla şirket dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışırken; karlı bir finansal tablonun her zaman toplum refahı pahasına olmak zorunda olmadığı Michael Porter ve Mark Kramer gibi duayen akademisyenlerin yanı sıra pratikte ortak değer stratejilerini uygulayan şirketler tarafından da doğrulanıyor. S360 olarak, ortak değer yaratma projeleri üzerinde çalışırken dünyamızı etkileyen çevresel, toplumsal ve ekonomik problemlere çözüm üretmenin, aynı zamanda karlı bir iş modeli olduğunu iyi biliyoruz. Söz konusu problemlerle baş etmenin artık yalnızca devletlerin ve sivil toplum kuruluşlarının tekelinde olmadığı açık. Şirketler uzun vadede başarılarını olumsuz etkileyen sorunlara çözüm geliştiren ortak değer yaratma anlayışını iş stratejilerine entegre ederek, kendi sürdürülebilirliklerine de katkıda bulunabilirler. Fortune dergisi, son olarak Shared Value Initiative desteğiyle geliştirdiği metodolojisi ile incelediği 200 şirket arasından hem cirosu hem topluma verdiği katkı yüksek olan 50 şirketi sıraladı. Listenin ilk 5 sırasında Vodafone, Google, Toyota, Wal-Mart ve Enel bulunuyor. Listenin tamamını, analistlerinin izlediği metodolojiyi ve şirketlerin değer yaratma hikayelerini bu adresten daha detaylı olarak okuyabilirsiniz. Ortak değer konseptinin yaratıcıları, Harvard Business School profesörleri Porter ve Kramer 2011 yılında bu konuyu ilk gündeme getirdiklerinde, ortak değer yaratmak için çalışan şirket sayısının bir elin parmağını geçmediğini, ancak bu stratejinin giderek daha çok şirket tarafından kabul gördüğünü görmekten memnun olduklarını ifade ediyor. Kramer, bugün şirketlerin toplumsal sorunları çözmenin yeni piyasalar yaratmak açısından yarattığı potansiyeli ve fırsatları keşfettiğini dile getiriyor. Siz nasıl ortak değer yaratabilirsiniz öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

SHARE: