Menu

25 October

Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Risk ve Performans Endeksi

EcoVadis tarafından yayımlanan Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Risk ve Performans Endeksi 2015-2017 yılları arasında 33.000'den fazla şirketin kurumsal sosyal sorumluluk performansının güncel analizini sunuyor.

Şirketlerin değerlendirilmesiyle elde edilen veriler, dokuz büyük sektörle ilgili (hafif, ağır ve gelişmiş üretim, yiyecek ve içecek, inşaat, toptan satış, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT), finans, hukuk ve danışmanlık) kapsamlı gözlemleri paylaşıyor. Ayrıca, bölgesel farklılıklar ve benzerlikler hakkındaki gözlemlerin yanı sıra büyük ölçekli firmaların ve KOBİ’lerin performans analizleri de mevcut. Endeks, sıfır 100 arası bir skalada, çevre, işgücü uygulamaları ve insan hakları, iş etiği ve sürdürülebilir tedarik olmak üzere dört temada ve 21 KSS kriterine dayanan EcoVadis puanlaması kullanılarak oluşturuldu. 64’ün üzerinde puan alanlar organizasyonların yaklaşık %5’ini oluşturuyor ve ileri düzey olarak kabul ediliyorlar. 45’in üzerinde puan alan şirketler “katılım gösteriyor” , 25-44 arasında puan alanlar orta riskli, 25 ve altı puan alanlar ise yüksek riskli olarak tanımlanıyor.

Raporda öne çıkanlar şu şekilde;

- İş etiği, dünyanın en çok gelişen KSS teması oldu ve BİT bu konudaki en yüksek puan alan sektör olarak 45.2 puan aldı. Tüm kategorilerdeki şirketler, özellikle yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ve bilgi güvenliği konularında iş etiğinde önemli bir iyileşme sağlıyor. Bu temada küresel ortalama ise 41.2 puan.

- Küresel çevre performansı 45.4 puandan 45 puana geriledi. Gıda ve içecek KOBİ'leri 43.9 puanla, büyük imalat şirketleri ise 49.6 puanla çevre kategorisinde en iyi performans gösterenler oldu.

- İşgücü uygulamaları ve insan hakları girişimleri hala iyi durumda görünüyor. Yiyecek ve içecek KOBİ'leri 47.7 puanla, büyük BİT şirketleri ise 43.3 puanla bu temada en yüksek performansı gösteriyorlar.

- Sürdürülebilir tedarik uygulamalarına daha çok odaklanmak gerekiyor. Yiyecek ve içecek KOBİ'leri sürdürülebilir tedarik uygulamalarında 42.1 puan ile en iyi performans gösterenler, fakat genel olarak bu tema genel ortalama performansın gerisinde kalıyor ve sektörler için risk oluşturuyor.

- En iyi performans gösteren endüstriler en iyi uygulamaları benimsiyor ve düzenli olarak ilerlemeyi ölçüyorlar. Yiyecek ve içecek KOBİ'leri, en yüksek performans gösteren sektör olarak 46,8 genel KSS puanı aldı. Gelişmiş imalat şirketleri, büyük ölçekli grup içinde performans liderleri idi ve toplamda 44.2 puan aldı.

-Avrupalı şirketler diğer bölgelerden dört farklı alanın tamamında daha iyi performans gösteriyor. Avrupalı büyük şirketler dört temada ortalama 49,5 puan, KOBİ'ler ise 48.4 puan aldı. Buna karşılık, Kuzey Amerika’ daki büyük şirketler puanı 40.3 iken KOBİ'ler 44.3 puanda.

-Şirketlerin KSS performansında iyileştirmeler görülüyor. İkinci ya da üçüncü kez değerlendirilen şirketler çoğu bölgede yüzde 60'ın üzerinde bir oranla puanlarını arttırıyor. Şirketlerin yaklaşık yüzde 15 ile 17’si puanlarını koruyor. Kuzey Amerika KOBİ'leri KSS iyileştirmelerinde Çin KOBİ’lerinden en kötü performansı gösteren üçüncü grup. Sadece yüzde 49'u puanlarını iyileştirdi ve yüzde 26'sının puanı sabit kaldı.

Büyük ölçekli firmaların ve KOBİ’ lerin dört temadaki performanslarına göre değerlendirilen genel ortalama puanı yakın. KOBİ'lerin ortalama puanı 2015'te 40,7 iken 2017'de 42.4' e yükseldi. Büyük ölçekli firmaların puanı ise 39.6'da sabit kaldı. Küçük ölçekli şirketlerin genel KSS performanslarını yansıtan ortalama puanları üç yılda, 9 sektörden 6'sında sürekli olarak iyileşirken, büyük şirketler aynı sonucu sadece üç sektörde gösteriyor.

SHARE: