Menu

7 June

Karbon Fiyatlandırma Gelirleri Hızla Arttırıyor!

Dünya Bankası Grubu’nun yayınladığı “State and Trends of Carbon Pricing 2018” raporuna göre, 2017 yılı sonunda devletlerin karbon fiyatlandırma geliri %50 artarak 33 milyar dolara ulaştı. Şu anda 70 ülkede uygulanan ve 88 ülkede uygulama girişiminde bulunulan karbon fiyatlandırma politikaları, karbon salımını azaltırken aynı zamanda ülkelere gelir elde etme fırsatı sunduğu için yükselen sürdürülebilirlik trendleri arasında.

Rapora göre, geçtiğimiz on yılda çeşitli karbon fiyatlandırma girişimlerinde bulunan ülke sayısı üç kat arttı. 2016 ve 2017 yıllarındaki artış temel olarak Şili, Kamboçya, Kanada gibi Amerika kıtası ülkelerinin uygulamalarından ve ABD’nin Kaliforniya, Massachusetts ve Washington eyaletlerinin yürürlüğe soktuğu yasalardan kaynaklanıyor. 2017 yılının Aralık ayında, Çin’in enerji sektörü başta olmak üzere karbon fiyatlandırma uygulamalarına başlayacağını duyurması ve “Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi”ni yayınlaması gelecek için büyük umut veriyor. Çin’in bu sistemi bütünüyle uygulamaya soktuğu bir senaryoda küresel sera gazı emisyonlarının %20’si ticaret kapsamına alınmış olacak.

Bahsi geçen karbon fiyatlandırma politikaları ise uyum yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlı doğrudan ödemeleri, karbon vergilerini ve karbon izni açık arttırmalarını kapsıyor. Ticaret kapsamı altındaki karbon salımının yarısından fazlası $10/ton karbon eşdeğeri üzerinden fiyatlandırılmakta, ancak bu fiyatların artması bekleniyor.

Raporda, 2017 yılında ulusal ve bölgesel ölçekteki karbon fiyatlandırma girişimlerinin kaydettiği hızlı ilerleme göz önünde bulundurulduğunda 2018 yılının uluslararası karbon mekanizmalarının da uygulamaya sokulması için kritik bir yıl olacağı öngörülüyor. Girişimlerin kazandığı bu ivme ise birçok ülkenin yeni yöntem ve teknoloji kullanımlarını artırmalarının yanı sıra fosil yakıtları terk etme politikalarına dayandırılıyor.

Dünya Bankası Grubu’nun iklim finansmanı, yatırım ve piyasalar üzerine gerçekleştirdiği en önemli etkinlik olan Innovate4Climate (I4C) konferansında yayınlanan raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

SHARE: