Menu

2 October

Ekonomide Daha Çok Kadın, 28 Trilyon Dolar Büyüme Demek

Toplumsal alanda ve ekonomik açıdan kadın ve erkek eşitliğini sağlamak adına yüzyıllardır kaydedilen bütün ilerlemelere rağmen, günümüzde cinsiyet eşitsizliği hala büyük bir sorun teşkil ediyor. McKinsey Global Institute (MGI), hazırladığı “The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillon to global growth” isimli yeni raporunda, bugüne kadar toplumsal ve etik bir sorun olarak ele alınan cinsiyet eşitsizliğine ekonomik açıdan yaklaşıyor. Rapor kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanan ekonomik etkilere odaklanırken uyarıyor: “dünyada çalışma çağına gelmiş nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, ekonomik potansiyellerini tamamıyla gerçekleştiremezlerse, küresel ekonomi uzun vadede zarar görecek.”

Bir bölgede en hızlı gelişen ülkenin büyüme hızının diğer tüm ülkeler tarafından yakalandığı geleneksel bir senaryoda, ülkeler 2025 GSYH’larına 12 trilyon dolar (%11) katkıda bulunuyorlar. Raporun projeksiyonlarına göre ise, kadınların iş piyasasında erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirdikleri bir diğer senaryoda, ülkeler 2025 GSYH’larına 28 trilyon dolar (%26) katkıda bulunuyorlar. McKinsey Global Institute’un kadınların erkekler ile eşit fırsatlara sahip olduğu “tam potansiyel” projeksiyonu, bu zamana kadar yapılan diğer araştırmaların projeksiyonlarından iki kat daha fazla ekonomik katkı öngörüyor. Raporda değerlendirmeye alınan 95 ülkedeki kadın erkek eşitsizliğini ölçmek üzere, McKinsey Global Institute 4 kategoride 15 cinsiyet eşitliği indikatörü hazırladı. 95 ülkeden 40’ının cinsiyet eşitliği indikatörlerinin en az yarısından sınıfta kaldığı değerlendirmede Türkiye, işgücüne katılım, liderlik, yasal koruma, kadınların siyasette temsili ve kadına şiddet konularında cinsiyet eşitliğinde sınıfta kalanlar arasında yer aldı.

Raporun diğer bulguları ise şöyle:

Kadınların erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu ve potansiyellerinin tamamını gerçekleştirdiği senaryoda öngörülen GSYH’ya 28 trilyon dolarlık katkı, ABD ve Çin ekonomilerinin toplam hacmine denk geliyor.
Kadın erkek eşitliğinin sağladığı ekonomik getiriden, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler faydalanabiliyorlar. İncelenen 95 ülkeden 46′sı, bölgelerindeki en gelişmiş ülkenin büyüme hızını yakaladıkları takdirde GSYH’larını 2025 yılına kadar %10 artırabiliyor. 
McKinsey Global Institute’ün yeni belirlediği Gender Parity Score (GPS), ülkelerin cinsiyet eşitliği konusunda ilerlemelerini ölçüyor. Bölgelerin alabileceği en yüksek puanın 1.00 olarak kabul edildiği değerlendirmede, bölgesel GPS’nin en düşük olduğu yer 0.44 puan ile Güney Asya (Hindistan hariç) olurken, Kuzey Amerika ve Okyanusya 0.74 puan ile GPS’in en yüksek olduğu bölgeler oluyor. MGI, Gender Parity Score değerlendirmesi sayesinde toplumda, toplumun kadına karşı tutumunda ve kadının toplumdaki yeri konusunda yaşanan cinsiyet eşitsizliği ile işyerinde kadın erkek eşitsizliği arasında direkt bağlantı olduğunu kanıtamış oldu. Araştırma, toplumda kadın erkek eşitliği sağlanmadan işyerinde cinsiyet eşitliği sağlamanın mümkün olmadığını belirtiyor ve ekliyor “toplumsal alanda kadın erkek eşitliğinin yüksek olduğu ülkelerin hiçbirinde işyerinde kadın erkek eşitsizliğine rastlamadık.”
Rapor kapsamında MGI, gerekli aksiyonlar alındığı takdirde cinsiyet eşitsizliğinden etkilenen kadınların %75′inin kadın erkek eşitliğine daha da yaklaşabileceği 10 adet “etki alanı” belirledi. Küresel ölçekte görülen etki alanlarını, ekonomik özgürlüğün engellenmesi, ücretsiz işlerde geçen zaman, daha az yasal güvence, siyasette temsil oranının azlığı ve kadına şiddet konuları oluşturuyor. 
MGI’e göre kadın erkek eşitliğinin önüne geçmek için alınması gereken 6 çeşit aksiyon bulunuyor: finansal teşvik ve destek; teknoloji ve altyapı; ekonomik fırsatların sağlanması; kapasite geliştirme; fikir savunuculuğu ve kadına karşı tavrın değiştirilmesi; yasa, politika ve düzenlemeler. MGI, etki alanları ve ülkelerin sosyal ve ekonomik durumları ile ihtiyaçlarına uyarlanabilecek 75 adet olası aksiyon önerisinde bulunuyor. 

SHARE: