Menu

6 July

Kadın ve Sürdürülebilirlik

İklim eylemi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve herkes için toplumsal adalet konularına küresel düzeyde dikkat çeken 10 başarılı kadın ve onların ilham veren hikayeleri, kadınlar ve kız çocukları için tüm dünyada eşitliğin sağlanmasına dikkat çekiyor.

Akademi ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yürütülen çalışmalar, kadınların kaynak baskısının söz konusu olduğu durumlarda gıda ve suya erişimi, toprak mülkiyeti ve hatta sel felaketi sırasında yüzebilmesi gibi konularda erkeklere kıyasla daha dezavantajlı bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Diğer taraftan kadınlar, iklim ve çevre politikaları, finans ve sürdürülebilir işe yönelik karar alma aşamalarında ekonomik ve politik alanda dışlanıyorlar. Kadınların, açlık ve yetersiz beslenme, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ile direnç geliştirilmesi ve kapsayıcı politika oluşturma konularındaki yetenekleri, bilgileri ve liderlikleri göz ardı ediliyor.

Kadınlar ve kız çocukları için eşitliğin sağlanmasında henüz ciddi bir yol kat edilmese de iklim eylemi, sürdürülebilir iş ve toplumsal değişim konularında öncü 10 kadının hikayesi ilham ve umut veriyor.

İş dünyası, çevre koruma, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele gibi konuları her zaman iş yapış şekline entegre etmiyor, fakat United Nations Global Compact- UNGC Direktörü Lisa Kingo, kurumsal sektörün sorumlu iş yapmasını sağlamayı misyonu olarak görüyor.

UNGC’nin Kingo liderliğinde geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Making Global Goals Local Business (Küresel Hedefleri Yerele Taşımak) stratejisi iş dünyasını, iş yapış şekillerini Küresel Hedefler’e paralel bir şekilde düzenlemeye ve küresel gündemin gelişim göstermesi için yenilikçi çözümler geliştirmeye davet ediyor.

İrlanda’nın ilk kadın başbakanı, eski Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve küresel sorunlarla mücadelede kapsayıcı bir grup olan The Elders üyesi Mary Robinson, eşitlik, adalet ve insan hakları konularında uzun yıllardır savunuculuk yapıyor. Robinson’un yeni girişimi Mary Robinson Vakfı – İklim Adaleti, belirlediği yedi ilke ile yoksul ve savunmasız toplulukların sesini duyurmayı amaçlıyor. Vakıf, iklim değişikliği ve insan hakları konularında fikir liderliği sağlarken, insan hakları disiplini ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki bağlantıyı güçlendiriyor. Çeşitli paydaş grupları, Robinson öncülüğünde iklim adaleti konusunda çözüm üretmek için bir araya geliyorlar.

350.org Direktörü May Boeve, gazeteci ve aktivist Naomi Klein, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) yönetici sekreteri Patricia Espinoza, Sustainable Energy for All CEO’su Rachel Kyte, Kanadalı eskimo aktivisti Sheila Watt-Cloutier, World Green Building Council CEO’su Terri Wills, Navdanya’nın kurucusu eko-feminist Vandana Shiva, Oxfam International Direktörü Winnie Byanyima ilham veren ve sürdürülebilir bir dünya misyonunu benimseyen 10 kadın arasında gösteriliyor.

SHARE: