Menu

7 December

Sürdürülebilir Gelecek için Liderler Zirvesi

Sürdürülebilir bir toplumun inşası için bireysel, kurumsal ve sistemsel sürdürülebilirliği sağlamak gerekiyor. Peki kurumlar, sürdürülebilirliğin sağlanması ve bu amaca katkı verilebilmesi için nelere ihtiyaç duyar?
Sürdürülebilir organizasyonel yapılara ulaşmak için “nelerin” farklı yapılması gerektiğini artık biliyoruz. Yeteneklerin yakalanması ve anlamlı işlerde çalışmalarının sağlanarak kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlanması, toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden örgütlenen kurumsal yönetim yapıları, düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için enerji kullanımı ve yoğunluğunun azaltılması, çok çeşitli sorunlara neden olan atıkların sistemsel bir biçimde ele alınması ve oluşumlarının engellenmesi, stratejik yönlerin belirlenerek ortak vizyon temelinde hareket eden organizasyonel yapılar kurulması gibi birçok çözüm önerisi sayabiliriz. Dolayısıyla “neyi” farklı yapmamız gerektiğinin farkındayız. Ancak tüm bu sayılanları “nasıl” hayata geçireceğimiz sorusuna verdiğimiz yanıtlar hâlen sınırlı.

Günümüzün toplumsal, çevresel ve hatta ekonomik meseleleri artan bir karmaşıklığa sahip. Bu da karar vericiler için belirsiz bir ortam oluşturmakta ve karmaşık meselelerin çözümünü zorlaştırmakta. Çözümler alışılagelen sebep-sonuç ilişkileri bağlamında ele alındığında daha derin sorunlara yol açabilmekte, mevcut sorunları farklılaştırarak derinleştirebilmekte. Bu karmaşıklık ve çetrefilli durumlarla baş edebilmenin ilk koşullarından birisi de iş birlikleri kurmak ve birlikte çalışmak. Yukarıda bahsettiğimiz “nasıl” sorusunun yanıtlarından bir tanesi de bu iş birliklerini ve birlikte çalışma/üretme kültürünü organizasyonların alışkanlıkları arasına sokmak ile ilgili. Bir kurumun/paydaşın kendisinde eksik olarak gördüğü bir konu bir başkasının güçlü yanı olabilir. Ancak bir araya gelmeden ve birlikte çalışmadan bunu fark etmek olanaksız. Toplumsal, çevresel ve ekonomik faydaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bahsedilen faydayı büyütmek farklı organizasyonların bir araya gelerek güçlerini birleştirmesinden ve toplamda daha büyük faydaya imza atmaları ile olanaklı hale gelebilir. Sürdürülebilir bir toplum için liderlik, anlamlı iş birliklerini kurabilmek ve bunları sürekli hale getirmekten geçiyor.

Tüm bu bahsedilenler ışığında, silolaşmış ve izole hale gelmiş kurumlar ve sektörlerin farklı ve anlamlı iş birlikleri etrafında bir araya gelmelerini sağlayacak ve toplumsal faydanın büyütülmesine katkı sağlayacak bir etkinlik gerçekleştiriliyor: Sürdürülebilir Gelecek için Liderler Zirvesi. Yıldız Holding’in çağırıcısı olduğu etkinlik, iş dünyasından liderlerin bir araya geldiği ve yeni iş birlikleri için taahhütlerini ortaya koydukları bir manifestonun da imzalanması için bir çağrı niteliği taşıyor. 19 Aralık 2018, Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak için şu bağlantıdan kayıt yapabilirsiniz.

SHARE: