Menu

19 January

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 2018 Yılı Değerlemeye Tabi Şirketler Listesi güncellendi

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi (XUSRD), yeni dönemde değerlemeye alınacak şirketlerin belirlenmesi çalışması tamamlandı. Bu çalışma sonucu oluşturulan liste, BIST 50 Endeksi’nde yer alan şirketlerle birlikte BIST 100 veya BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve değerlemeye dahil edilmek üzere gönüllü bildirimde bulunan toplam 71 şirketi kapsıyor.

Değerleme çalışması Vigeo EIRIS tarafından yürütülecek ve 30 Haziran 2018 tarihinden itibaren şirketlerin kamuya açık bilgileri dikkate alınacak. Bu değerleme çalışması sonucunda, endeks seçim kriterlerindeki eşik değerleri geçen şirketler Kasım 2018 ve Ekim 2019 tarihlerini kapsayan dönemde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olacaklar. 

  Değerlemeye tabi tutulacak 71 şirketin bulunduğu liste şu şekilde:

SHARE: