Menu

14 August

CDP, yatırımcılar için yeni bir şirket sıcaklık değerlendirilmesine öncülük ediyor

Çevresel etki yönetimi için yatırımcılar, şirketler, şehirler, eyaletler ve bölgeler için küresel beyan sistemi sunan ve kâr amacı gütmeyen CDP (Carbon Disclosure Project- Karbon Saydamlık Projesi), şirketlerin ve yatırımların küresel ısınma yolculuğunu ölçmek ve beyan etmek için bir dizi yeni sıcaklık derecelendirmesi başlattı.
 
CDP sıcaklık derecelendirme veri seti, bir şirketin değer zincirindeki ilgili tüm sera gazı salımlarını kapsayan salım azaltma hedeflerine dayalı olarak 4.000'den fazla küresel şirketin ‘iklim yolunu’ ortaya koyuyor. Bu veriler, yatırımcıların iklim geçiş riskini daha iyi yönetmeleri, portföylerini ve fonlarını maliyetli iklim değişikliğinden koruyabilmeleri için önemli bir rol üstlenecek.
 
CDP ile iş birliğinin bir parçası olarak, Avrupa varlık yönetim şirketi Amundi, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) araştırma kapasitesini geliştirmek ve kendi yatırım alanlarındaki iklim değişimine yönelik trendleri ölçmek için CDP'nin sıcaklık derecelendirmelerini kullanan ilk kurum oldu. Bu lansman için sıcaklık derecelendirmeleri, kendi yatırım hedefleri olan dört adet çok sektörlü küresel sermaye fonunda pilot olarak uygulanacak. Sıcaklık değerlendirmesi, bir fona atfedilen emisyon oranlarının fonun yatırımcı şirketlerinin emisyon hedefleriyle paralelliğinin ölçülmesi anlamına gelecek.
 
Bilim insanlarına göre küresel ısınmanın en kötü etkilerinden kaçınabilmek için küresel sıcaklıktaki artış maksimum 1,5°C ile sınırlandırılmalı. Fazladan her bir derecelik artışın yıkıcı etkileri olması muhtemel. Şu anda iklim eylemi, yüzyılın sonuna kadar ısınmanın 3,2°C ile sınırlandırılmasıyla tutarlı olarak ilerlemekte.
 
CDP'nin sıcaklık derecelendirmeleri, şirketlerin emisyon hedeflerini sıcaklık cinsine çevirmek için CDP ve WWF tarafından geliştirilen ve yakında kamuya sunulacak bir protokole dayanıyor. Derecelendirmeler, küresel sera gazı salımlarının, seçilen bir şirketin emisyonlarının şirket tarafından belirtilen hedef seviye ile aynı hızda azaltılması durumunda ortaya çıkması muhtemel küresel ısınmayı yansıtacak.
 
CDP'nin Sermaye Piyasaları Küresel Direktörü Emily Kreps yeni derecelendirme sistemi ile ilgili şunları söylüyor: “İklim bilimi, iklim değişikliğinin en tehlikeli etkilerinden kaçınmak için 2050 yılına kadar hızla dekarbonize olmamız ve net sıfır sera gazı salımlarına ulaşmamız gerektiğine dikkat çekiyor. Küresel ekonomide bu değişimin yapılabilmesine katkı sağlamak adına yatırımcılar da portföylerini uluslararası iklim hedefleri ve geleceğin ekonomisiyle uyumlu hale getirmek istiyor. CDP sıcaklık derecelendirmeleri, şirketlerin hedefleri için net, bilime dayalı bir standart sağlayarak, yatırımcıların portföylerinin ve ürünlerinin sıcaklık etkilerini kıyaslaması, beyan etmesi ve azaltmasına olanak sağlıyor. Bu çerçevede varlık yöneticileri şeffaf olmalı ve Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi’nin bu konuda öncülük ettiğini görmek güzel."
 
Amundi ÇSY Direktörü Jean-Jacques Barbéris ise bu girişim için CDP ile ortaklık yapmaktan gurur duyduklarını belirtiyor. Barbéris’e göre: “Harekete geçmek ve somut eylemler yaratmak, ancak şirketler tarafından belirlenen hedef etkilerin ortak bir şekilde anlaşılması ve kalan gerekli çabaların kabul edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir. Ekonomik ve finansal ekosistem yeni metodolojiler ve veriler geliştirirken CDP’nin yeni sıcaklık derecelendirmeleri bu kolektif yolculuğu desteklemektedir. Bu sayede yatırımcılar daha donanımlı hale gelerek yatırım alanlarını iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyabilir ve kurumsal diyaloğu geliştirebilirler. "
 

SHARE: