Menu

23 March

2018 Dünya Mutluluk Raporu Yayımlandı

Her yıl bağımsız uzmanların çalışmalarıyla hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu’nda bu yıl 156 ülke vatandaşlarının, 117 ülkeyse göçmenlerin mutluluk durumuna göre sıralandı. Rapora göre 2018’de dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu. Bundan önceki yıllarda ise birinci sırada Danimarka, İsviçre ve Norveç yer almıştı. İlk sıradaki değişikliğe rağmen raporda ilk 10 sırada yer alan ülkelerin pek de değişmediği söylenilebilir. Bu ülkelerin, raporda ele alınan altı kriter olan gelir düzeyi, sağlıklı yaşam beklentisi, sosyal destek, özgürlük, güven ve cömertlik konularında aldıkları puanlar neredeyse birbirine eşit.

Geçtiğimiz yıl 69. sırada olan Türkiye, bu sene listede 74. sırada yer alabildi. ABD’nin, 2007’de 3. sırada yer alırken geçen 11 yılda 18. sıraya kadar gerilediği belirtiliyor. Uzun dönemli “mutluluk analizleri” yapıldığında, Togo’nun 17 sıra yükselerek mutluluğu en fazla artan ülke olduğu, Venezuela’nınsa en çok mutluluk kaybına uğrayan ülke olduğu görülüyor.Rapor, ülkeleri sıralamanın yanı sıra, ülkelerin vatandaşlarını ve göçmenleri daha mutlu etmeye yönelik politikaların daha görülür kılınmasına katkıda bulunuyor. Ünlü ekonomist Jeffrey Sachs, raporun insanlar için en önemli konular doğrultusunda sağlam politikalar oluşturma gereğine küresel ölçüde dikkat çektiğini belirtiyor.

Mutluluk Raporu’nun bu yıl odaklandığı bir diğer nokta göçmenlerin mutlulukları oldu. Rapora göre, mutluluk seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan göçmenlerin, aynı şekilde daha mutlu oldukları görülüyor. Sıralamalar arasındaki bu yakınlık, göçmenlerin mutluluğu üzerinde yaşadıkları ülkedeki yaşam kalitesinin yüksekliğinin etkisini gösteriyor. Sanılanın aksine, en mutlu göçmenlere ev sahipliği yapan ülkeler en zengin ülkeler değil, daha dengeli yaşamak için daha dengeli bir dizi sosyal ve kurumsal destek sağlayabilen ülkeler olduğu görülüyor. Her iki sıralamada da birinci sırada yer alan Finlandiya, bu eğilimi doğrular nitelikte bir performans gösteriyor.

Göçmenlerle ilgili raporda ele alınan bir diğer konu ise, yeni yaşadıkları ülkelerde, yerel halk kadar mutlu olabilmelerine rağmen kendi ülkelerinden kalan bir “mutluluk ayak izi”ni de taşımaya devam etmeleri.

SHARE: