Menu

8 June

Dünya Borsalar Birliği sürdürülebilirlik anket çalışması sonuçları

Yaptığı anket çalışması ile borsaların sürdürülebilirlik girişimlerini inceleyen Dünya Borsalar Birliği (WFE), borsaların şirketlerin ÇSY raporlamalarını geliştirmeleri ve daha sürdürülebilir bir ekonomiye dönüşümün finansmanını sağlamak için gösterdikleri çabaya dikkat çekiyor.

WFE bu yılki araştırmasında, üyelerine Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve İklim Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) önerilerine ilişkin çalışmaları hakkında sorular soruldu. Anketi yanıtlayan borsaların %61’nde sürdürülebilirlik ile ilgili, %20’sindeyse Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik ürünlerin işlem gördüğü belirlendi.

Yanıt veren borsaların %27’si TCFD önerilerini ilkelerine ve süreçlerine dahil ettiklerini, %42’si ise bu yönde planlamaya gittiğini belirtti.Araştırmanın sonucuna göre, WFE üyesi borsaların iş uygulamalarına sürdürebilirliği etkin bir şekilde entegre etmeye başladığı ve daha sürdürülebilir bir finansal sisteme geçişteki rollerini kabul ettikleri görülüyor.

SHARE: