Menu

10 June

T. Rowe Price, şirketlerin ÇSY beyanına büyük önem veriyor

Mart 2020 sonu itibariyle 1,01 trilyon dolarlık portföye sahip olan küresel yatırım yönetim şirketi T. Rowe Price, Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) beyanının 2019’da dünya genelindeki şirket yönetimleriyle angajmanlarında bir numaralı konu olduğunu açıkladı. Geleceğe bakıldığında artan iklim risklerinin tüm portföy varlıklarını farklı derecelerde etkileyeceğini söyleyen T. Rowe Price, bu sebepten ötürü şirket esaslarını değerlendirirken analistlerin iklim ve diğer ÇSY faktörlerine giderek daha da çok ağırlık verdiğini belirtti.

Şirketin ikinci senelik ÇSY raporuna göre ÇSY kaygıları şirketin yatırım süreçlerinin her alanına işlemiş bulunuyor. Bu da portföyündeki binlerce şirketle nasıl etkileşimde olacağını, vekil oylarını nasıl kullanacağını ve paydaş hakları için yürüttüğü savunuculuk çabalarını derinden etkilemekte.

Rapor aynı zamanda Covid-19 sonrası kurumsal yönetimin geçirmek zorunda kalacağı köklü değişimlere yönelik de içgörüler barındırıyor. Kurumsal Yönetim Başkanı Donna Anderson “Şirketlerin beşeri sermaye, sağlık ve güvenlik, toplumsal katılım ve paydaşların işlere yaptığı katkılarla ilgili geçmiş tüm açıklamaları yeni bir çerçeveyle değerlendirilecek. Tahminlerimize göre bu konular yatırımcılar ve şirketlerin angajmanını yönlendiren temel etmenler olacaklar.”, sözleriyle kurumsal dünyayı bekleyen değişimlerin önemini özetledi.

Şirketin temel yatırım süreçleri, küresel çapta 14 bin özel kuruluş ve kamu varlığının sorumlu yatırım profilini inceleyen tescilli Responsible Investing Indicator Model (RIIM) tarafından desteklenmekte. Tedarik zinciri (çevre), çalışanların gördüğü muamele, iş etiği gibi 20 farklı göstergeyi inceleyen RIIM portföy analizi aynı zamanda portföy yöneticisinin tüm portföyü içerisinde veya karşılaştırmalı bir çerçevede ÇSY sorunlarına ilişkin risklere nicel değerler biçilmesinde de kullanılmaktadır.

T. Row Price, RIIM ve onun temel araştırma platformunun yanı sıra yatırım odaklı angajman programını da uyguluyor. Bu program sayesinde yatırım yapılan şirketlerin çevresel sürdürülebilirliği uzun vadeli stratejilerine nasıl entegre ettikleri saptanıyor ve şirketler endüstrinin en iyi uygulamalarına yönlendiriliyor. Yönlendirme dahilinde şirketlerin ÇSY beyanlarını Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ve Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TFFD) gibi küresel çerçevelerle hizalamaları için savunuculuk eylemleri de destekleniyor. Araştırma ve Sorumlu Yatırım Direktörü Maria Elena Drew, müşterilerin portföylerinin çevre riski boyutlarını giderek daha çok anlamak istediklerinin altını çiziyor ve şunları ekliyor: “Bizim için geniş yatırım sürecimizin bir parçası olan RIIM’da çevresel veri anahtar bileşenlerden biri. Geniş ölçeğimiz ve etkimizi de pozitif değişim yaratmak için kullanmaktayız. Hatta %38’ini çevresel beyanın oluşturduğu ÇSY beyanı 2019’da şirketlerle angajmanımızda bir numaralı konu oldu.”

T. Rowe Price vekaleten oy kullanma gücünü ise yatırım yapılan şirketlerle olan angajmanını tamamlayıcı bir öge olarak değerlendiriyor. Şirket, geniş iş ve etki alanının da kendisini ÇSY angajmanını artırmak adına güçlü bir pozisyona koyduğuna inanıyor.

Her ne kadar şirket bir yatırımcı olarak ÇSY kaygılarını ortaya koyan efektif ve iyi hedeflenmiş teklifleri desteklese de pek çok paydaşın ÇSY sorunlarına getirdiği çözümlerin anlamlı olup olmadığı hala tartışma konusu. Günün sonunda paydaş teklifleri çoğunlukla şirket yönetimleri tarafından veto edilen ve bağlayıcı olmayan oylardan öteye geçemiyor. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki T. Rowe Price’ın 2019’da kullandığı 64 bin 249 oyun yalnızca %0,5’i ÇSY kaygılarıyla ilgiliydi. T. Rowe Price’ın deneyimine göre şirketlerle birebir angajman paydaş çözümlerine nazaran daha etkili oluyor.

SHARE: