Menu

9 January

S360 Ortak Değer Girişimi'nin (Shared Value Initiative) Danışmanlık Ortağı Oldu

Ortak Değer Yaratma Girişimi’nin (Shared Value Initiative), 2011 yılında Harvard Business School profesörü ve tanınmış strateji uzmanı Michael Porter ile Mark Kramer’ın Ortak Değer Yaratma üzerine çalışmalarını yaymak için kuruldu.

Ortak değer yaratma yaklaşımı, rekabeti geliştirirken şirketlerin faaliyette bulundukları alanlarda ekonomik ve sosyal koşulları iyileştirmek için fırsatları yaratmaktadır. Ortak değer yaklaşımı şirketlerin temel faaliyetlerine eşlik eden ve hem iş hem de toplum için değer yaratan eşsiz bir yaklaşımdır.

Ortak değer yaratma, geleneksel kurumsal sosyal sorumluluk anlayışından uzaklaşmaktır. Temel iş alanları ve stratejisi ile doğrudan ilişkilidir, ölçülebilen ve artırılabilen etki yaratır.

Konsept ilk kez Harvard Business Review dergisinde (Ocak/Şubat 2011 sayısında) yayınlanan Profesör Michael E. Porter ve Mark Kramer tarafından kaleme alınan “Ortak Değer Yaratma” makalesinde ele alınmıştır. Makalede ortak değer yaratmak için 3 yol tanımlanmıştır:
İhtiyaçlar, ürünler ve tüketici için yeni bir yaklaşım geliştirmek 
Değer zincirinde verimliliği yeniden tanımlamak
Kümelenme ve bölgesel kalkınmayı sağlamak
S360 Türkiye ve yakın coğrafyasında, ortak değer yaratma konusunda  düşünsel liderliğe katkıda bulunmayı sürdürecektir.

S360’ın şirketinizin ortak değer yaratmasına nasıl katkıda bulunacağını merak mı ediyorsunuz? Bizimle info@s360.com.tr adresinden iletişime geçerseniz yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 

SHARE: